De Vietnamese samenleving

De Vietnamese samenleving is een erg diverse samenleving. Ze telt heel wat verschillende etnische groepen. En zowat alle godsdiensten worden in Vietnam beoefend. Die verscheidenheid zorgt ervoor dat de Vietnamese samenleving in de regel een tolerante samenleving is.

Etniciteit

In theorie is de Vietnamese samenleving een multiculturele samenleving. Maar in de praktijk wordt de samenleving gedomineerd door de etnische Vietnamezen. Zij zijn goed voor zo’n 85% van de 90 miljoen Vietnamezen. Het gros van de etnische Vietnamezen woont in de lager gelegen gebieden. De elite die het land bestuurt, komt ook bijna uitsluitend uit deze groep.

Daarnaast zijn er ruim 50 verschillende minderheidsgroepen. Op enkele uitzonderingen na, wonen die allemaal in de hoger gelegen gebieden. De meeste hooglanders leven van slash-and-burn landbouw. De bijna 1 miljoen etnische Chinezen – of Hoa – zijn de grote uitzondering op de regel. Zij wonen vooral in de steden.

Religie

Noem een religie en je vindt ze in Vietnam. Meer nog, veel Vietnamezen belijden een mix van meerdere religies. De voornaamste stromingen zijn het boeddhisme, taoïsme en confucianisme. Maar ook het katholicisme is vrij sterk aanwezig in de Vietnamese samenleving.  Naast de grote klassieke religies, zijn ook twee grote sektes sterk vertegenwoordigd in Vietnam. De eerste is Cao Dai. Die zou zo’n 2 miljoen volgelingen hebben, en is vooral in het zuiden populair. Volgens het Cao Dai zijn alle religies verschillende manifestaties van één metareligie, namelijk Cao Dai. Een tweede sekte – met ongeveer anderhalf miljoen aanhangers – is Hoa Hao, dat gebaseerd is op het boeddhisme. Hoa Hao is sinds 1999 officieel erkend door de overheid, maar heeft ook enkele radicale afsplitsingen die door de overheid verboden zijn.

Familie

Dé hoeksteen van de Vietnamese samenleving, ongeacht de geloofs- of politieke overtuiging, is de familie. In die mate dat voorouderverering een belangrijke plaats inneemt in het leven van de Vietnamezen. Bijna elke Vietnamese familie heeft een voorouderlijk altaar, dat een centrale plek krijgt in het huis. Daar worden tot vijf generaties voorouders vereerd.

Do’s & dont’s

De Vietnamese samenleving is het best te omschrijven als conservatief maar tolerant. Concreet voorbeeld: er wordt van je verwacht dat je niet al te veel bloot toont, maar doe je dat toch dan is de kans klein dat je terecht zult gewezen worden. Wil je de Vietnamezen niet tegen de borst stuiten, hou dan deze basisregels in acht:

  • Een korte broek en een t-shirt zonder mouwen zijn ok op het strand, maar niet in een tempel of pagode.
  • Algemeen geldt: hoe verder van de stad en hoe dichter bij traditionele gemeenschappen, hoe minder bloot je best toont. Dat geldt zeker voor vrouwen.
  • Doe je schoenen uit als je een woonhuis of tempel betreedt.
  • Homoseksualiteit wordt getolereerd zolang het discreet blijft.
  • Maak je niet boos. Dat is – net zoals in de meeste andere Zuidoost-Aziatische landen – erg uncool. En bovendien schiet je er geen meter mee op.
  • Het zal je misschien wat moeite kosten, maar negeer baby’s. Vietnamezen geloven dat je jaloerse geesten aantrekt die de baby zullen ziek maken wanneer je die lief toespreekt.

 

 

 

Laatste Superdeals

Leave a Reply