Disclaimer, privacy- & cookiebeleid

Hieronder lees je alles over de manier waarop Zuidoost-Azië Magazine jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Laatst aangepast op 24 mei 2018

Persoonsgegevens

Wij vinden jouw privacy bijzonder belangrijk. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jouw gegevens zijn van jou. Als je ons die toevertrouwt, dan zullen we die ook met de grootste zorg behandelen en beveiligen.

Als je op onze site op links naar andere sites of reclameboodschappen klikt, kan het zijn dat die andere sites jouw gegevens vragen of verzamelen. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder onze verantwoordelijkheid, maar onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar je doorklikt.

Persoonsgegevens van onze website bezoekers en nieuwsbrief abonnees worden door Zuidoost-Azië Magazine verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Het leveren van services ter promotie van reis- en vakantieaanbiedingen door het informeren van de persoon d.m.v. een dagelijkse nieuwsbrief (de zogenaamde Superdeals). Voor het versturen van deze nieuwsbrief vragen wij je voornaam en je e-mailadres. Zuidoost-Azië Magazine houdt de gegevens in haar beheer zolang er geen sprake is van een verzoek tot verwijdering. Als een persoon zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, dan houdt Zuidoost-Azië Magazine zich het recht voor de gegevens van deze persoon te bewaren. Deze persoon wordt als inactief in onze databases (Mailchimp) opgeslagen en zal tot nadere toestemming niet meer gebruik maken van de door Zuidoost-Azië Magazine aangeboden service.
 2. Als jij ons contacteert via e-mail dan zijn wij in het bezit van jouw e-mailadres en naam, samen met overige gegevens die jij ons toestuurt (datum, tijdstip & eventuele website of telefoonnummer).
 3. Reacties op de website: de door jou geplaatste reactie wordt samen met de verstrekte gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. Stuur ons een mail (joris@zuidoostaziemagazine.com) als je wilt dat we jouw gegevens verwijderen.

Cookies

Bij een bezoek aan Zuidoost-Azië Magazine worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens als je naar een site surft. Cookies worden door zo goed als alle sites gebruikt. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Daarmee kunnen wij niet zien wat een individuele bezoeker doet. Wij zien enkel statistische gegevens. Bijvoorbeeld: 1240 bezoekers hebben pagina A bezocht en maar 50 bezoekers hebben pagina B bezocht. Daaruit kunnen wij wat leren, namelijk dat pagina A voor jou interessanter is dan pagina B. En dat we in de toekomst dus meer onderwerpen zoals A op onze site moeten plaatsen.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond lees je hoe je dat kunt doen.
Verwerkersovereenkomsten partners

Zuidoost-Azië Magazine heeft de verwerking van bepaalde gegevens uitbesteed aan de hieronder opgesomde partners. Per partner is er een verwerkersovereenkomstaangegaan welke voldoet aan de nieuwe GDPR eisen. U kunt per partij de verwerkersovereenkomst op hun site vinden.

 • Google Analytics
 • Mailchimp
 • Appsumo
 • Hotjar
Interactiviteit

Zuidoost-Azië Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties van bezoekers op de artikels.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op Zuidoost-Azië Magazine.

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan.
 • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen.
 • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
 • Hacken of poging tot hacken van Zuidoost-Azië Magazine is absoluut verboden en wordt bestraft.
 • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Schade

Zuidoost-Azië Magazine is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site

Zuidoost-Azië Magazine stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.Zuidoost-Azië Magazine behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan Zuidoost-Azië Magazine aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie.

Onjuistheden

Zuidoost-Azië Magazine heeft met de grootste zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zuidoost-Azië Magazine is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Zuidoost-Azië Magazine verstrekte informatie.

Links naar andere sites

Wij vermelden regelmatig links naar andere websites. Die links zijn puur informatief. De uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website. Zuidoost-Azië Magazine kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Verkoop door derden

Zuidoost-Azië Magazine verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Zuidoost-Azië Magazine. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Zuidoost-Azië Magazine. Zuidoost-Azië Magazine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn door partijen die op of via Zuidoost-Azië Magazine vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Zuidoost-Azië Magazine.

Plichten

Zuidoost-Azië Magazine verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief (Superdeals) te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Zuidoost-Azië Magazine de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zuidoost-Azië Magazine met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Zuidoost-Azië Magazine behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zuidoost-Azië Magazine dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zuidoost-Azië Magazine te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Vragen<
Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met joris@zuidoostaziemagazine.com

Zuidoost-Azië Magazine is onderdeel van:

Yorro Limited
36 Triq Santa Dminka
VCT9030 Victoria
Malta

Proficiat

Heb je helemaal tot hier doorgelezen? Proficiat! Wij zijn onder de indruk. Want dit is niet meteen de meest sexy materie. Tenzij je jurist bent. Dan vond je dit wellicht ongelooflijk plezant. Ga dus maar snel terug naar onze artikels. Dat is een pak interessanter. Veel leesplezier!

Laatste Superdeals