Disclaimer

Privacy

Wij vinden jouw privacy bijzonder belangrijk. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Jouw gegevens zijn van jou. Als je ons die toevertrouwt, dan zullen we die ook met de grootste zorg behandelen en beveiligen. Je gegevens verkopen aan derden vinden wij niet ethisch en doen we dan ook niet. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, kun je aangeven of je ook informatie van onze partners wilt ontvangen (b.v. promoties op bepaalde reizen). Als je dat doet, dan betekent dat niet dat wij je gegevens aan onze partners zullen geven. Dat zullen wij NOOIT doen. Een email met een aanbod van één van onze partners zal altijd door ons gestuurd worden, nooit rechtstreeks door een partner. Die partner krijgt jouw gegevens NIET. Dat vinden wij belangrijk. Jij vertrouwt je gegevens aan ons toe, niet aan onze partners. En dat zullen wij ook te allen tijde respecteren.
Als je op onze site op links naar andere sites of reclameboodschappen klikt, kan het zijn dat die andere sites jouw gegevens vragen of verzamelen. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder onze verantwoordelijkheid, maar onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar je doorklikt.

Cookies

Bij een bezoek aan ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens als je naar een site surft. Cookies worden door zo goed als alle sites gebruikt. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Daarmee kunnen wij niet zien wat een individuele bezoeker doet. Wij zien enkel statistische gegevens. Bijvoorbeeld: 1240 bezoekers hebben pagina A bezocht en maar 50 bezoekers hebben pagina B bezocht. Daaruit kunnen wij wat leren, namelijk dat pagina A voor jou interessanter is dan pagina B. En dat we in de toekomst dus meer onderwerpen zoals A op onze site moeten plaatsen.

 

Interactiviteit

ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties van bezoekers op de artikels.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE :

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan.
  • Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen.
  • Schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
  • Hacken of poging tot hacken van ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE is absoluut verboden en wordt bestraft.
  • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

 

Schade

ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

 

Beschikbaarheid van de site

ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie.

 

Onjuistheden

ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE heeft met de grootste zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE verstrekte informatie.

 

Links naar andere sites

Wij vermelden regelmatig links naar andere websites. Die links zijn puur informatief. De uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website. ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Verkoop door derden

ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE. ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn door partijen die op of via ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van ZUIDOOST-AZIE MAGAZINE.

 

Proficiat

Heb je helemaal tot hier doorgelezen? Proficiat! Wij zijn onder de indruk. Want dit is niet meteen de meest sexy materie. Tenzij je jurist bent. Dan vond je dit wellicht ongelooflijk plezant. Ga dus maar snel terug naar onze artikels. Dat is een pak interessanter. Veel leesplezier!

 

Laatste Superdeals