De Indonesische taal

Er worden naar schatting 700 verschillende talen gesproken in Indonesië. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er één officiële Indonesische taal is, om eenheid te creëren.

Die taal is het Bahasa Indonesia, en gelijkt erg sterk op het Maleis. Het is de officiële taal die gebruikt wordt in de politiek en in de media en die je overal op affiches langs de weg zult zien. Dat betekent niet dat het Bahasa Indonesia de vele lokale talen vervangt. Het is eerder het bindmiddel dat de samenhang en communicatie tussen de bevolkingsgroepen bevordert. Want zowat alle Indonesiërs begrijpen en spreken Bahasa Indonesia.

 

Nederlands in de Indonesische taal en omgekeerd

De eeuwenlange Nederlandse aanwezigheid in Indonesië heeft ook op taalgebied haar sporen nagelaten. Sommige oudere Indonesiërs spreken nog steeds vloeiend Nederlands. En van juristen wordt bijvoorbeeld ook verwacht dat ze Nederlands kunnen lezen en begrijpen, omdat heel wat wetboeken nog niet vertaald zijn. Het is ook de taal waarin heel wat oude overheidsdocumenten zijn opgesteld en het is voor Indonesische geschiedkundigen dus van belang dat ook zij goed Nederlands begrijpen. Alleen zo kunnen ze de geschiedenis van hun land ten volle begrijpen.

Er zijn heel wat Nederlandse leenwoorden die je tijdens je reis door Indonesië zult zien opduiken. Woorden als wortel, knalpot, bestek, fotomodel, loket, gratis, wastafel, matras of onderneming zijn gewoon uit het Nederlands overgenomen.

Andere woorden zijn uit het Nederlands overgenomen, maar hebben een andere schrijfwijze gekregen. Bijvoorbeeld: kwitansi, langsam, revolusi, energi, ereksi of tanpasta.

Voor andere woorden is het al iets verder zoeken naar de Nederlandse roots. Maar als je ze hardop uitspreekt, dan hoor je meteen de origine van het woord. Enkele voorbeelden: abésé (alfabet), puisi (poëzie), sakelek (zakelijk) of kakus (WC) – als dat niet plastisch is.

In de omgekeerde richting zijn er ook woorden vanuit het Indonesisch in het Nederlands geslopen, al zijn die minder talrijk. Piekeren bijvoorbeeld komt van ‘pikir’, wat denken betekent. En natuurlijk zijn er ook de culinaire termen zoals saté of sambal.

Wil je zelf enkele woordjes van de Indonesische taal spreken, dan is bovenstaande deze videoreeks een goede start.

 

 

 

Laatste Superdeals

Leave a Reply