Laos is een veilige bestemming

Laos is een veilige bestemming. In bepaalde gebieden moet je wel extra waakzaam zijn omdat er nog niet-ontplofte landmijnen liggen.
Dat is vooral het geval in de provincie Xien Khouang en langs de grens tussen Vietnam en Laos. Blijf in deze gebieden dus zeker op de gebaande paden.

Check sowieso voor je vertrek nog even de laatste update van het officiële reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laatste Superdeals

Leave a Reply