Taal in Singapore

In Singapore zijn er vier gangbare talen: Engels, Tamil, Mandarijns en Maleis. Officieel is het Maleis de voertaal, omdat de Maleisiërs de eerste inwoners waren van Singapore. Zo is bijvoorbeeld het volkslied in het Maleis. Hoewel het geen officiële taal is en de overheid het gebruik ervan ontmoedigt, wordt er ook vaak Singlish gesproken. Singlish klinkt een beetje als Engels, maar er worden heel wat woorden en uitdrukkingen uit andere talen in vermengd. Zo maakt het Singlish onder meer gebruik van heel wat Maleise, Chinese en Tamil woorden en uitdrukkingen. Daarmee is het Singlish een blauwdruk van de Singaporese samenleving en geschiedenis.

Bijna elke Singaporees spreekt meerdere talen en het is erg gebruikelijk om je kinderen in meerdere talen op te voeden. Op school is Engels de voertaal, maar kinderen krijgen ook les in hun moedertaal om de voeling met hun afkomst en cultuur te behouden.

In deze korte docu wordt in het eerste deel stil gestaan bij de unieke taalsituatie van Singapore.

 

Laatste Superdeals

Leave a Reply